Krachtig solliciteren door effectief te spreken. 10 tips!

Tijdens een sollicitatie gesprek wil je het beste van jezelf neerzetten. Of je potentiele werkgever of jijzelf nu wel of niet besluiten om met elkaar door te gaan; je wilt een indruk en een boodschap achter laten die niet meer wordt vergeten.

Wist je dat je stem, je manier van spreken binnen één seconde wordt beoordeeld op bijvoorbeeld betrouwbaarheid en sympathie? Onderzoek laat zien dat je stem meer overtuigingskracht heeft dan je C.V.

Wil je als een sterke kandidaat overkomen? Wees je dan bewust van de volgende zaken.

1) Houding en oogcontact

Zodra je binnenkomt let je op je houding en oogcontact. Belangrijk is dat de intentie direct over komt en dat je echt contact maakt. Zoals de ogen spreken, zo oefent ook onze lichaamshouding invloed uit op onze stemkwaliteit en op het contact met de ander. Je lichaam is immers een klankkast en je ogen een spiegel van je ziel.

Tijdens het sollicitatiegesprek blijft oogcontact belangrijk, maar je mag ook gerust eens wegkijken. Zorg er wel voor dat je je potentiele werkgever weer aankijkt vóór de start van iedere volgende zin. Daarna neem je drie vaste punten in de ruimte om af en toe je ogen even naar te laten afdwalen. Als er meer punten zijn, loop je kans dat het onrustig wordt.

2) Adem 

Zorg ervoor dat je blijft doorademen als je nadenkt of pauzeert. Veel mensen zetten vaak de adem vast waardoor de spanning stijgt. Maak weer duidelijk oogcontact, voordat je antwoord geeft. Laat de adem komen in plaats van steeds voordat je een zin begint een grote hap lucht te nemen.

3) Gebruik je lage stem om zelfvertrouwen uit te stralen

Je stem komt het meest overtuigend over in de wat warmere, lagere toonhoogtes. Forceer de toonhoogte niet omlaag, maar maak gebruik van je lichaam als klankkast door deze te laten trillen. Leg om dat te voelen maar eens een hand op je borst terwijl je spreekt. Je vindt je eigen gemiddelde spreektempo vrij gemakkelijk door tot tien te tellen.

4) Maak gebruik van intonatie en klemtonen

Als je klemtonen gebruikt, gaat je stem omhoog en maak je het beklemtoonde woord ook wat luider. Door hoger en luider te gaan, zorg je ervoor dat de belangrijke woorden in je zinnen meer kracht krijgen en daardoor beter blijven hangen. Gebruik niet meer dan twee klemtonen per zin. Gebruik je er te veel, klinkt je spraak alsof het in stukjes is gehakt.

Gebruik niet bij iedere zin hetzelfde intonatiepatroon. Als je de ander ruimte wilt geven, intoneer je naar beneden. Hiermee geef je aan dat je klaar bent met je antwoord of het onderwerp. Maar je kunt ook omhoog intoneren of rechtdoor. Zorg voor variatie in je zinsmelodie.

5) Spreektempo

Spreek rustig. Niet te langzaam, maar zeker niet te snel. Dit doe je door alle lettergrepen in de zin uit te spreken en bij de leestekens rustig te pauzeren. Een pauze tussen de zinnen is meestal tussen de 0,5 en 1 seconde.  Maak ze beslist niet korter. De pauze is nodig om in een natuurlijk ademritme te komen, maar ook om je gesprekspartner de gelegenheid te geven om je boodschap te verwerken. Langer pauzeren door echt een stilte te laten vallen is één van de meest impactvolle vaardigheden tijdens het spreken. Een pauze nemen voor een belangrijk woord in de zin geeft veel overtuigingskracht. Zeker als je je lichaamstaal erop afstemt.

6) Korte zinnen en herhalen

Korte zinnen hebben meer zeggingskracht dan lange. Je kunt een belangrijke kernzin over jezelf een paar keer herhalen gedurende het gesprek. Denk eens aan zinnen als ‘I have a dream’ van Martin Luther King of ‘Yes, we can’ van president Obama. Lange zinnen komen vaak voort uit de behoefde aan nuancering of streven naar volledigheid. Een geschreven rapport kan die details bevatten. Realiseer je tijdens je sollicitatiegesprek dat het om het overbrengen van de kern gaat. 

7) Proef je woorden

Spreek de woorden uit alsof je ze kunt proeven. Klanken hebben allemaal een bepaalde plaats in de mond en door daar op te letten, je lippen te gebruiken, je kaken te laten dalen en met je tong de medeklinkers soepel aan te tikken, win je aan zeggingskracht. Je bent goed verstaanbaar, je mimiek is levendiger en een verfijnde uitspraak heeft daardoor een charismatisch effect. Mensen luisteren graag naar mensen die bijna letterlijk met smaak vertellen.

8) Luister actief

Luister met oprechte aandacht en op een actieve manier, vraag door en reageer met je eigen inbreng en ervaring op wat de ander zegt. Met goed luisteren en doorvragen, heb je de helft al gewonnen. Reageer gericht met vragen en voeg relevante informatie toe als je daarmee je ervaring of kennis kunt laten zien.

9) Afstemmen

Stem af met de persoon die tegenover je zit. Niet alleen inhoudelijk, maar ook qua spreektempo, taalgebruik en stemvolume, zodat je vrij snel op dezelfde golflengte zit. Als je de fout maakt om direct te gaan dirigeren, zelfs als je meer denkt te weten over het onderwerp dan de ander, sla je een belangrijke fase over. Je verliest sympathie.

10) Oefen van te voren

Oefen van te voren je antwoorden op de vragen die je verwacht, ook de lastige. Op internet zijn tal van voorbeelden te vinden. Neem het op en luister terug. Kun je iets verbeteren aan je stemgebruik? Probeer dit direct te veranderen. Luister daarna naar het verschil met de vorige opname

Let op:

Tempo
Volume
Intonatie
Verstaanbaarheid
Stemklank
Gemiddelde spreektoonhoogte

 

Heel veel succes!

Delen:

Individuele trajecten

Krijg inzicht in wat jij uitstraalt met je stem, je manier van spreken en je lichaamshouding/mimiek


Lees meer

Workshops/Trainingen

Volg resultaatgerichte workshops en trainingen die jou helpen alles uit jouw stem en spreken te halen.


Lees meer

Incompany

Train Je Stem geeft stem- en spreektrainingen (desgewenst op maat) aan bedrijven en overheidsinstellingen.


Lees meer

Wil je kennis maken en vrijblijvend praten over de mogelijkheden? Altijd welkom!