De overredende stem

Vergeet niet, het is de geheime kracht, diep in ons weggeborgen, die onze drijfveren stuurt; daar komt die overredende stem vandaan, daar ligt de kern van het leven, daar, zouden we zelfs kunnen zeggen, is de mens zichzelve. (Romeins Keizer (121-181) Marcus Aurelius).

Authenticiteit

Marcus Aurelius had in die tijd al in de gaten dat de overtuigende stem te maken had met het tonen van je authentieke ik, je passie. Het uiten of uitdragen van iets wat heel dicht bij jezelf ligt en wat stroomt en leeft.

Voel je een diep verlangen in jezelf om iets uit te dragen, maar komt het niet over? Het is fantastisch te weten dat het ook andersom werkt. Je kunt leren om in verschillende situaties overtuigend te zijn. Neem bijvoorbeeld in de context van een presentatie een hoge status aan; een krachtige powerstem, en het zelfvertrouwen vergroot door de toename van testosteron. Zelfvertrouwen wordt sterk gerelateerd aan overtuigingskracht. Alles wat we sterk neerzetten, geeft ons lichaam en daardoor ook onze geest een grote boost. (Zie studie Amy Cuddy). Maar het belangrijkste is: “Spreek als jezelf; doe niet aan imitatie van een door jou verheven spreker” (Met een kleine kanttekening: Er is zeker heel veel te leren van andere sprekers)

Stem en overtuigingskracht

Er bestaat helaas geen absoluut recept voor overtuigend of excellent spreken. Wel kan er met zekerheid gesteld worden dat stemgebruik en overtuigingskracht onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.  

Er is vanuit onderzoeken veel bruikbare informatie te vinden. Vaak zijn er verschillende stemaspecten (toonhoogte, volume, intonatie, klankkleur e.d.) gebruikt om een relatie te vinden met betrekking tot overtuigingskracht.

Het is nog steeds lastig om een echte overduidelijke conclusie te trekken, omdat de perceptie van de overtuigingskracht in relatie tot de stemaspecten volume en spreektempo sterk afhankelijk is van de context van deze onderzoeken. Hieruit blijkt dat wat in de ene situatie overtuigend spreekgedrag is, in de andere situatie totaal niet overtuigend hoeft te zijn. Dit speelt zeker als er emoties aan te pas komen.

Intonatie

Alleen met betrekking tot intonatie zijn eenduidige aanwijzingen gevonden dat meer variatie in intonatie positief geassocieerd wordt met overtuigingskracht. In dit geval maakt de context dus niet uit. Echter, een belangrijk onderdeel van intonatie verkrijg je door klemtonen te gebruiken. Een klemtoon is alleen te produceren als je volumeverschil, ritmeverschil (spreektempo) of toonhoogteverschil maakt.  

De sleutel van overtuigend spreken

De cirkel rond maken binnen stemtraining in allerlei verschillende spreeksituaties, is één van de mooiste dingen om te doen. Daarnaast zijn er tal van andere factoren met betrekking tot overtuigingskracht in spreeksituaties die meespelen. Denk alleen al aan charisma, kennis, uiterlijk, status, mate van ontspanning, perceptie van de luisteraar(s) en het arousal (alertheid) van jezelf en je toehoorder(s). In het kader van dit artikel laat ik deze factoren buiten beschouwing.

De sleutel van het overtuigend spreken, is mijns inziens het groeiend vermogen de uitersten (en alles wat er tussen zit) van stemaspecten op te zoeken, er mee te spelen en ze toe te passen daar waar nodig. Oefen langzaam versus snel, hoog/laag, hard/zacht, dof/scherp, veel intonatie/monotonie en overdreven gearticuleerd en binnensmonds gearticuleerd. Wissel af en voeg ingrediënten bij elkaar. Hierdoor ben je in alle situaties flexibel om passend stemgedrag te creëren.

Stemcoaches zijn in staat om passende informatie, advies en training te geven binnen de context van jouw spreeksituaties.

 

Delen:

Individuele trajecten

Krijg inzicht in wat jij uitstraalt met je stem, je manier van spreken en je lichaamshouding/mimiek


Lees meer

Workshops/Trainingen

Volg resultaatgerichte workshops en trainingen die jou helpen alles uit jouw stem en spreken te halen.


Lees meer

Incompany

Train Je Stem geeft stem- en spreektrainingen (desgewenst op maat) aan bedrijven en overheidsinstellingen.


Lees meer

Wil je kennis maken en vrijblijvend praten over de mogelijkheden? Altijd welkom!